Click Fraud Protection
אינסטלטורים מומלצים
מחירון אינסטלציה – לפני ביקור איש המקצוע אנא וודאו את המחיר המבוקש לעלות התיקון.
המחירים המצוינים במחירון הם ביחס לשירות ולמוצר,  ומשקפים מחירים התואמים למחיר המוצע בשוק.
לחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, לנתונים המופיעים במחירים המומלצים ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.
 לכל שאלה או התייעצות לגבי מחירון האינסטלטורים אתם מוזמנים לפנות אלינו

מחירון אינסטלציה על המידע במקום אחד!

ביקור בסיסי/איתור תקלה בסיסית – ביקור בשעות היום
250 – 150 ₪
פתיחת סתימה בסיסית – אמבטיה או כיור/ שירותים
300 – 150 ₪
פתיחת סתימות – צינורות גלויים –  פתיחת סתימה אחת במרזב בדירה
300 – 250 ₪
פתיחת סתימת בביוב – המחיר כולל ניקוי ושטיפה עד לקו העירוני. קוטר צינור עד “6
700 – 400 ₪
החלפת ברז – הרכבת ופירוק ברז – לא כולל את עלות החלקים
250 – 150 ₪
החלפת סיפון פירוק והרכבת סיפון – ללא עלות החלקים
300 – 200 ₪
התקנת כיור מטבח – המחיר כולל את התקנת הכיור והסיפון – לא כולל את עלות החלקים
500 – 400 ₪
התקנת אסלה – כולל התקנת מכל הדחה – לא כולל את עלות החלקים
450 – 300 ₪
התקנת ניאגרה – לא כולל את עלות החלקים
300 – 200 ₪
התקנת כיור – ללא צנרת – לא כולל את עלות החלקים
350 – 300 ₪
התקנת כיור – כולל צנרת
1,800 – 1,300 ₪
התקנת אמבטיה אקרילית – כולל בנייה והתקנה
2,500 – 1,800 ₪
התקנת אגנית – התקנת משטח מקלחת פלסטי למקלחת
1,000 – 700 ₪
התקנת אמבטיה וברז – לא כולל את עלות החלקים
1,000 – 700 ₪
התקנת ברז פרח (ברז לשיש) – התקנת ברז לשיש , לא כולל את עלות הברז
350 – 200 ₪
התקנת ברז למקלחת – לא כולל את עלות החלקים
1,200 – 800 ₪
התקנת נקודת מים – ללא שפכים
800 – 600 ₪
התקנת נקודת מים – עם שפכים
1,200 – 900 ₪
תיקון פיצוץ בצנרת לא גלויה – פתיחה, סגירה ותיקון הצנרת (במידה ויש להחליף את הצנרת המחיר עולה בהתאם למ’ של אורך הצינור)
1,400 – 800 ₪
 תיקון פיצוץ בצנרת גלויה
800 – 400 ₪
החלפת צנרת לא גלויה  -“1.5-“2 – המחיר למ”א כולל הצנרת
500 – 400 ₪
החלפת צנרת גלויה –  “1.5-“2 – המחיר למ”אכולל הצנרת
350 – 250 ₪
איתור נזילות במצלמה תרמית 
1,200 – 850 ₪
Call Now Button