Click Fraud Protection

אינסטלטור יצאת צדיק

אינסטלטור יצאת צדיק

כשאתם מזמינים אינסטלטור שמעולם לא נעזרתם בשרותיו, אתם חשים תמיד אי אלו חששות. רק שלא ייקח מחיר גבוה מאוד, שלא יגרום לנזקים בצנרת או בכל דבר אחר, שלא ימצא עבודות נוספות שיש לבצע רק בשביל לגבות עוד כמה שקלים ועוד. כדי לחסוך לכם את כל אי הנעימות הכרוכה בהזמנת בעל מקצוע שאינכם מכירים המומלצים מספקת לכם שירות של בדיקת בעל המקצוע בדומה לנעשה ב”יצאת צדיק”.
בשורות הבאות נסביר מהו אינסטלטור יצאת צדיק וכיצד אנו מדרגים את בעלי המקצוע לאמינים יותר או פחות.

התכנית שיצרה מהפך אצל אנשי המקצוע

יצאת צדיק היא תכנית טלוויזיה בהנחייתו ובייעוצו של חיים הכט. מטרת התכנית היא לחשוף את רמת האמינות והמקצועיות של בעלי מקצוע כמו מכונאי רכב, חשמלאים שרברבים ועוד. הרעיון שבהבאת התכנית למסכי הטלוויזיה נעוץ בצורך של הציבור לדעת מיהו בעל המקצוע והאם כדאי להתעסק עמו, כמו שאומרים :”זכות הציבור לדעת”. במסגרת התכנית מוזמן איש מקצוע לתקן תקלה פיקטיבית בתחום כלשהו. אופן הטיפול מתועד בעין מצלמה נסתרת ומנותח לאחר מכן ע”י חיים הכט שמשמש כיועץ בתחום. בעלי מקצוע שעברו את המבחן זוכים לפופולאריות ולזרם חדש של לקוחות. לעומתם, אותם שנכשלו ופעלו בחוסר אמינות ומקצועיות יורדים מן השוק ומגלים שהם בעצם מנודים ע”י הציבור. ישנם מתנגדים לתכנית וטוענים כי היא מעמידה טעות אנוש אחת כדבר כולל וכך מפלילה את בעל המקצוע.

למרות ההתנגדויות , אנו בהמומלצים חושבים שזכותכם לדעת וחפצים להעניק לכם את מירב המידע בנוגע לאמינות ולמקצועיות של השרברבים השונים.

כיצד אנו עושים זאת? 

אנו בחברת אינסטלטורים  לא קובעים דרוג מקצועי של בעל מקצוע על סמך בדיקה חד פעמית מפני שהיא אינה משקפת תמיד את המציאות. מה אנו עושים? אנו עורכים ראיון אישי עם בעל המקצוע , מחתימים אותו על אמנת שירות ועוקבים לאורך זמן אחר תפקודו של בעל המקצוע הן על ידי ביקורת צרכנים והן בדרכים אחרות. תגובות אמתיות של צרכנים וועדת שירות חודשית בכוחן להדיח אינסטלטור שלא עמד בסטנדרט השרות המתבקש. כמו כן אנו מספקים מחירון עדכני בתחום, כך שכשאתם מזמינים אליכם בעל מקצוע יש לכם מושג בנודע לעלות השירות , אפילו בערך. עובדה זהו חוסכת עגמת נפש בתשלום מחיר גבוהה ומופקע עבור השרות.

הפרמטרים שלנו לקביעת “צדיקות”

  1.  קבלת רשות מהלקוח על כל פרוק או הרמת רצפות.
  2. מתן דיווח מלא של האינסטלטור ללקוח על תהליך העבודה הצפוי וקהלת אישור מהלקוח שאכן הוא מאשר את כל העבודות שצפויות להעשות.
  3. קביעת מחיר מדויק רק לאחר שניתן לראות את העבודה המדוברת ולא בטלפון.
  4. אמינות- טיפול בבעיה במינימום נזק לשאר הצנרת , טיפול ממוקד ולא כוללני .
  5. אחריות- מתן שרות הולם גם במקרה של תקלות לאחר גמר הטיפול.

אנו מקווים שנעזרתם בעצתנו ובטוחים שאם תפעלו לפי הדרוג שלנו לא תצטערו!


Call Now Button